Zdjęcia lotnicze są efektywną formą reklamy, mającą na celu wzbudzenie u klienta poczucia potrzeby skorzystania z usług przewoźniczych. Wymagania wobec takiej fotografii odnoszą się głównie do techniki tworzenia ujęć i doskonałego warsztatu postprodukcyjnego. Do wykonania udanych zdjęć lotniczych niezbędna jest precyzja i dbałość o szczegóły, ponieważ to one tworzą jakość zdjęcia. Ważna jest również wyobraźnia i pomysłowość, które pozwalają na uchwycenie produktu w pamięci i uwadze odbiorcy. Dodatkowo, wymaga się znajomości i umiejętności korzystania z najnowszych technologii oraz zaawansowanych narzędzi produkcyjnych.

Oferujemy następujące usługi fotograficzne z wykorzystaniem zdjęć lotniczych:

  • Fotografię lotniczą dla przewoźników, do wykorzystania na okładkach wydawnictw prasowych, plakatach, bilbordach itp.
  • Fotografię lotniczą dla przewoźników, serwisów lub producentów do celów marketingowych. Każda sesja jest wyceniana indywidualnie, po uzgodnieniu celu, zakresu oraz liczby ujęć i zdjęć.

Wykonujemy:
– fotografię lotniczą dla przewoźników, na okładki do wydawnictw prasowych, plakaty, bilbordy itp.
– fotografię dla przewoźników, serwisów czy producentów do celów marketingowych
Każda sesja jest wyceniana indywidualnie, po uzgodnieniu jej celu i zakresu oraz ustaleniu liczby ujęć i zdjęć.