Sesja wizerunkowa to element budowania zaufania klientów do produktów i usług oferowanych przez fotografowane osoby i firmy. Zadaniem fotografa jest uwydatnienie profesjonalnego wizerunku, stworzenie percepcji eksperta w danej dziedzinie, gwaranta jakości i bezpieczeństwa. Fotografia branżowa nie ma ograniczenia ze względu na dziedzinę. Korzystają z niej wszystkie sektory biznesu, od świata medycyny, farmaceutyki, po przemysł budowniczy i wydobywczy.

Liczba uczestników
Liczba fotografowanych osób na zależy od specyfiki branży. Standardowo proponujemy połączenie fotografii indywidualnej i grupowej, czyli prezentujemy sylwetkę każdego specjalisty osobno oraz ujęcia całego zespołu. Staramy się uchwycić uczestników w najbardziej dla nich typowych momentach pracy. W strojach służbowych i z wykorzystaniem charakterystycznych urządzeń / narzędzi.

Czas potrzebny do przygotowania realizacji i postprodukcji graficznej zdjęć
Czas sesji jest uzależniony od liczby uczestników oraz czasochłonności przygotowania scenografii. Sesja 3 osobowego zespołu stomatologów zajmie nie więcej niż 6h (łącznie z przygotowaniem). Postprodukcja standardowo do 2 tygodni, w razie konieczności możemy uzgodnić skrócenie produkcji nawet do 5 dni.

Miejsce sesji
Najwłaściwszym miejscem do realizacji fotografii branżowej jest codzienne miejsce pracy, eksponujące narzędzia specyficzne dla danego zawodu. Oczywiście każda sesja może zostać również zaaranżowana w studiu bądź plenerze. Wówczas należy jednak uwzględnić dodatkowe koszty wypożyczenia sprzętu branżowego (rekwizytów) i doposażenia fotograficznego. W podstawowej wycenie uwzględniamy realizację zdjęć branżowych na terenie biura/zakładu pracy Klienta, w Warszawie.

Wizaż i stylizacja
Podczas sesji wizerunkowej w zależności od Państwa preferencji możemy zaproponować zróżnicowany zakres usług wspierających – współpracujemy z wizażystami, stylistami fryzur i stylistami wizerunku. W standardowej sesji zawsze uwzględniamy wizażystę, w przypadku fotografii kobiet rekomendujemy skorzystanie z usług stylisty fryzur.

Co obejmuje cena
Pomoc w przygotowaniach do sesji, doborze miejsca, akcesoriów i ujęć.
Przygotowanie każdej osoby do sesji – wizaż, ew. fryzura i stylizacja.
Pakiet zdjęć na nośniku cyfrowym (TIFF/JPEG) lub wydruki/odbitki, w uzgodnionej ilości, poddane postprodukcji.
Licencję na wykorzystywanie zdjęć we wszystkich dostępnych kanałach dystrybucji.